आरंभ टीम

डॉ. सुबोध गुप्ता

विभागप्रमुख, सामुदायिक आरोग्य विभाग, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, सेवाग्राम

डॉ. चेतना मलिये

प्राध्यापक, सामुदायिक आरोग्य विभाग, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, सेवाग्राम

डॉ. अभिषेक राऊत

प्राध्यापक, सामुदायिक आरोग्य विभाग, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, सेवाग्राम

डॉ. प्रणाली कोठेकर

कार्यक्रम समन्वयक,
आरंभ

सविता दखणे

प्रशिक्षण व जिल्हा संपर्क अधिकारी

पुनम कावडे

प्रशिक्षण व जिल्हा संपर्क अधिकारी

मेघाराणी लाखे

प्रशिक्षण व जिल्हा संपर्क अधिकारी

सोनाली कांबळे

प्रशिक्षण व जिल्हा संपर्क अधिकारी

मंदा लोहट

प्रशिक्षण व जिल्हा संपर्क अधिकारी

सम्राट खंडार

प्रशिक्षण व जिल्हा संपर्क अधिकारी

अतुल कातरकर

प्रशिक्षण व जिल्हा संपर्क अधिकारी

गौरव पेठे

दस्तऐवजीकरण अधिकारी

डॉ. राहुल पेठे

सनियंत्रण आणि मूल्यमापन अधिकारी

सुयश तोष्णीवाल

सोशल मीडिया मॅनेजर