निरीक्षण आणि मुल्यमापन

उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी निरीक्षण आणि मुल्यमापन करणे खूप आवश्यक आहे. या आधारावर उपक्रमाची स्थिती जाणून घेऊन वेळेनुसार योग्य बदल करता येतात.

पथदर्शी प्रकल्पामध्ये

औरंगाबाद आणि यवतमाळ या दोन्ही जिल्ह्यातील अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आणि आशा गटप्रवर्तक, तालुका समूह संघटक यांना ई. सी. डी. टीममार्फत बालसंगोपनाचे प्रशिक्षण दिले जात. पुढे हे सर्वजण आपआपल्या कार्यक्षेत्रात प्रशिक्षण देत. या प्रशिक्षणाचे निरीक्षण व सकारात्मक पर्यवेक्षण करण्यासाठी ई. सी. डी. चे तालुका समन्वयक उपस्थित राहत. बीट स्तरावर होणाऱ्या अंगणवाडी कार्यकर्त्या व आशा कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाची स्थिति जाणण्यासाठी तालुका समन्वयक प्रशिक्षणाची माहिती गुगल फॉर्मद्वारे मध्यवर्ती कार्यालयास जमा करत. 

तालुका समन्वयक बालविकास प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षिका यांच्यासोबत मासिक बैठका घेत. या बैठकांमध्ये गृहभेट, पालकसभा, पालक मेळावा तसेच बीट स्तरावरील प्रशिक्षणांबाबत सविस्तर चर्चा करून सद्य स्थितीचा आढावा व आकडेवारी घेतली जात. यासाठी निरीक्षण सूचीचा वापर करत. अशाच पद्धतीने आरोग्य विभागासोबतसुद्धा मासिक बैठका घेतल्या जात. 

विस्तारीत "आरंभ" उपक्रमामध्ये

सकारात्मक पर्यवेक्षण

स्वयंमुल्यांकन

अंगणवाडी / आशा कार्यकर्त्या

स्वत:च स्वत:चे मुल्यांकन करावे यासाठी स्वयंमुल्यांकन सुची तयार करण्यात आली. यामध्ये पालकसभा घेताना, गृहभेट देतांना सुचीतील सर्व मुद्द्यांचा उपयोग करण्यात आला का? असे प्रश्न अंगणवाडी व आशा कार्यकर्त्या स्वत:लाच करतात त्या आधारावर पुढील पालकसभा / गृहभेटीदरम्यान कशी सुधारणा करता येईल यावर स्वत:च विचार करतात.

पर्यवेक्षिका

प्रशिक्षण दिल्यानंतर तयार असलेल्या सुचीचा उपयोग करून पर्यवेक्षिका स्वत:चे मुल्यांकन स्वत:च करतात व त्या आधारावर काय सुधारणा पुढील प्रशिक्षणादरम्यान केली जाणे अपेक्षित आहे याबाबत स्वत:च विचार करतात.

सर्वेक्षण पद्धती

प्रकल्प सुरू होण्यापुर्वीचे सर्वेक्षण

उपक्रम सुरू होण्याच्या आधी बालससंगोपणबाबत काय स्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले गेले. यामध्ये गुणात्मक आणि परिणामात्मक अशा दोन प्रकारे विश्लेषण केले.

अंमलबजावणी दरम्यानचे सर्वेक्षण

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला १ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर समुदायामध्ये काय बदल झाला हे जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले.